Вживання артиклів з датами, днями, годинами, відсотками

Вживання чи невживання артиклів перед деякими словами залежить від граматичних правил, а в деяких випадках від  мовних стандартів.
На основі таких правил і стандартів я згрупувала деякі випадки вживання артиклів з датами, днями, годинами, відсотками.

1) При вказуванні року вживається означений артикль:

il 1980, nel 988, il sessanta > il ’60 – шістдесяті роки, del venti – двадцятих років, l’ottantacinque (l’85) – вісімдесят п’ятий рік, dell’ottantacinque (dell’85) – вісімдесят п’ятого року, negli anni 50 – в п’ятдесяті роки і т.д.

2) З назвами місяців, якщо біля них стоїть додаткова інформація у вигляді року чи числа, також вживається означений артикль:
il/nel novembre 2012, il febbraio dell’ottantacinque, il 15 febbraio, il primo aprile, la lettera del 3 marzo.
NB! Якщо рік/число не вказано, то назва місяця вживається без артикля.
Una sera di ottobre. > Una sera dell’ottobre 2013. / Una sera del 25 ottobre 2013.

3) З назвами найближчих наступних/минулих днів артикль не вживається.
Verrò da te sabato (= цієї суботи).
È partito mercoledì (= цієї середи).
Lunedì e martedì frequento un corso d’italiano. – В цей понеділок та вівторок я буду на курсах італійської. (в найближчі понеділок та вівторок (наступні понеділок та вівторок) і тільки цього тижня, подія не буде повторюватися).

a) Означений артикль, вжитий з назвою дня, вказує на періодичність або на якийсь певний день, тобто день, який характеризується знаковістю, важливістю для мовця.

È successo proprio il sabato. – Це сталося якраз в ту саму суботу.
Finalmente è arrivata la domenica. – На кінець-то наступила ця (= напр. довгоочікувана) неділя.
La domenica vado al teatro. – Кожної неділі я ходжу в театр.
Il lunedì e il martedì frequento un corso d’italiano. – Щопонеділка і щовівторка я маю заняття з італійської. (дія повторювана, заняття відбуваються кожного понеділка і кожного вівторка. Порівняйте з реченням без артиклів, яке я навела в прикладі вище.)

NB! Якщо ж перед назвою дня стоїть неозначений артикль, то в даному випадку, артикль буде вказувати на «якийсь» невизначений день:
un mercoledì – якось в середу, в якусь середу.
Un lunedì mi iscriverò al corso d’italiano. – В (якийсь) понеділок я запишуся на заняття з італійської.

b) При вживанні з назвами днів означень scorso (минулий) та prossimo (наступний) можливі наступні варіанти:
Martedì scorso або lo scorso martedì.
Martedì prossimo або il prossimo martedì.

4) Назви частин доби вживаються з означеним артиклем:
Sono partito la mattina. La notizia è giunta la notte.

NB! З прийменниками a, di, in та словом verso назви частин доби вживаються без артикля: di mattina, di sera, a mezzogiorno, verso mezzanotte, in mattinata, in serata
Виняток: nel pomeriggio, nella notte, nella mattina.

5) З назвами годин вживається означений артикль:
alle due e mezza, alle 5, all’una.

6) Означений артикль, разом з прийменником «а» вживається з мірами ваги, часу, ціни і т.д.: al secondo – в секунду, al minuto – за хвилину, all’ora – за/в годину, al chilo – за кілограм, al giorno – в/за день, al mese – в місяць, alla settimana – в тиждень, al metro – на метр.

7) При вказуванні % вживається означений артикль:
il tre per cento (il 3 %) – 3 %, del cinquanta per cento (del 50 %) – на 50%, dello 0.7% – на 0.7%.

Прочитати інші статті про артиклі можна за посиланням:
Означений та неозначений артиклі: загальні правила вживання.