Imperfetto

Imperfetto  – мій улюблений час; звучить гарно, утворюється легко і має всього кілька неправильних дієслів!

Утворення Imperfetto:

Минулий час. Passato prossimo.

Sono tornata dalle vacanze da poco e non ho voglia di lavorare.
Sono tornata dalle vacanze da poco e non ho voglia di lavorare.

Il passato prossimo відноситься до складних часів і, як усі складні часі в італійській мові, утворюється за допомогою допоміжних дієслів (essere/avere) у відповідні формі та participio passato основного (смислового) слова.

Вживання теперішнього часу

È vero, Lucignolo! Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo.
È vero, Lucignolo! Se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo.

L’uso del presente indicativo.

Теперішній час вживається:

1) для  вираження дії, яка відбувається в теперішньому часі або в найближчому майбутньому (особливо в розмовній мові):
Domani vado in biblioteca.  – Завтра  я йду в бібліотеку.
Oggi lavoro fino alle 17:00 e poi parto per Siena. – Сьогодні я працюю до 17:00, а потім їду в Сьєну.