Артиклі в італійській мові: неозначений артикль

Неозначений артикль в італійській мові: форма та вживання

Артикль – це частина мови, яка вживається перед іменником і служить для визначення деяких його особливостей в реченні, наприклад: роду, числа, визначеності або невизначеності.

В італійській мові є 3 види артиклів: означений (determinativo), неозначений (indeterminativo) і частковий (partitivo).

Артиклі в італійській мові: означений артикль

В італійській мові, на відміну від української, присутні артиклі. І ці італійські артиклі псують життя майже усім тим, хто вивчає італійську.  Але, нажаль, проігнорувати їх не можна. Тому до справи!

Вживання артиклів з датами, днями, годинами, відсотками

Вживання чи невживання артиклів перед деякими словами залежить від граматичних правил, а в деяких випадках від  мовних стандартів.
На основі таких правил і стандартів я згрупувала деякі випадки вживання артиклів з датами, днями, годинами, відсотками.

1) При вказуванні року вживається означений артикль:

il 1980, nel 988, il sessanta > il ’60 – шістдесяті роки, del venti – двадцятих років, l’ottantacinque (l’85) – вісімдесят п’ятий рік, dell’ottantacinque (dell’85) – вісімдесят п’ятого року, negli anni 50 – в п’ятдесяті роки і т.д.