Сталі вислови зі словом «arte»

Поговоримо про мистецтво. Про італійське слово «мистецвто» – «arte». Первинне значення слова «arte» описувало знання, здібність, технічні навики необхідні для створення якогось предмету або здійснення певної діяльності. Таким чином ремесло ковалів, шевців, кравців тощо, а крім того і поетів, художників, скульпторів – це все називалося «arte».

італійська-мова-сталі-вислови-зі-словом-arte

Проте з часом, для ремесел, результатом яких були предмети повсякденного вжитку, почали вживати слово «mestiere», а для позначення ремесел, продуктом яких були твори, предмети призначені для естетичного задоволення споживачів, які мали більш декоративну функцію ніж життєвонеобхідну,  продовжували вживати слова «belle arti» або просто «arte».

Але незважаючи на такі зміни, відлуння того первинного значення можна почути в сучасній італійській мові. Наприклад, італійці про добре зроблену роботу, навіть якщо ви просто вареників наліпили, скажуть «è a regola d’arte» – «як книжка пише», «згідно усіх правил/ приписів», тобто і гарно, і правильно, і смачно! )))

Про людину, в якої нічого немає, ні грошей, ні навіть ремесла якогось італійці скажуть «non ha né arte né parte (è senz’arte né parte)». В цій фразі, слово «arte» якраз і означає «ремесло». Українською цю фразу можна перекласти як «бути нікудишньою людиною, не мати ні кола, ні двора чи ні миски, ні ложки».

Фраза «ad arte» означає «зробити щось навмисно, з якоюсь певною метою» та, в залежності від контексту, може набувати і досить негативного значення.

Приклади:

  1.  – “Ma come fa, tua figlia, a stare con quei satanisti?”  – “Ci è finita, suo malgrado. Quelli sono degli squinternati senza arte né parte che hanno rispolverato  delle dottrine per darsi delle arie.” (“Le sultane”, Marilù Oliva) – “Ну, як же так, твоя дочка водиться з тими сатаністами?” – “Ось так-от, не хотячи і попала до них. Це – ненормальні, без колà і двора, які повитягували на світ божий якісь старі доктрини, щоб надати собі поважності.”
  2. Ho messo i cappelli in modo disordinato ad arte. – Я навмисне вклала волосся так безладно.
  3. Le accuse contro di lui sono state tutte montate ad arte. – Усі звинувачення проти нього були сфабриковані (зроблені навмисно).
  4. E allora te la devi levare dal cervello perché questo giovanotto non ha né arte né parte! – Мусиш викинути його собі з голови, бо в того молодика ні колà, ані двора!
  5. Il ponte è crollato perché era vecchio e non fatto a regola d’arte. – Міст обвалився, бо був старим і не зробленим з дотриманням необхідних норм.