Прислівники місця в італійській мові

Прислівник (іт. avverbio) – це незмінна частина мови, яка служить для уточнення, доповнення, зміни значення слова, речення чи його частини.

В італійській мові виділяють 6 груп прислівників, про одну з них, прислівники способу дії, я вже писала. Сьогоднішня стаття буде присвячена другій групі, а саме прислівникам місця (avverbi di luogo).

Прислівники місця в італійській мові: що описують?

Прислівники місця в італійській мові відповідають на запитання «де?» і вказують де саме відбувається певна дія, де знаходиться людина чи річ, відносно того, хто говорить чи слухає.  Відповідно до цього

Прислівники місця в італійській мові групуються на:

а) прислівники, що вказують на віддалення від місця про яке ведеться мова, наприклад: via (геть), altrove (в іншому місці).

Mollo tutto e vado via!  – Залишу все і піду геть!

È andato via senza salutarci. – Він пішов (геть) не попрощавшись з нами.

Perché vai sempre in vacanza a Rimini? Non vorresti andare altrove? – Чому ти завжди відпочиваєш в Ріміні? Тобі б не хотілося поїхати в інше місце?

Ho provato di parlare con Paolo ma lui con la testa era altrove. – Я спробувала поговорити з Паоло та він головою (думками) був в іншому місці.

б) прислівники, що вказують на місце, яке знаходиться близько до того, хто говорить і трохи подалі від того, хто слухає: qui (тут, сюди), qua (тут, сюди), quassù (тут наверху, сюди наверх), qua sotto (тут під низом), quaggiù (тут внизу, сюди вниз) тощо.

Vieni un momento qua (quassù). – Підійди сюди (сюди на гору) на хвилинку!

в) прислівники, що вказують на місце, яке знаходиться далеко від того, хто говорить: lì (там, туди), là (там, туди), lassù (там вгорі, туди нагору), laggiù (там внизу, туди вниз) тощо.

Sono andata ma la festa era già finita. – Я пішла туди але вечірка  вже закінчилася.

Chi è lassù? – Хто там нагорі?

г) прислівники, роль яких, в окремих випадках виконують займенникові частки ci (там) в повсякденній мові, vi (там) в офіційній та діловій лексиці  та ne (звідтам).

Mi accompagni alla stazione? – Sì, ti ci accompagno volentieri. – Проведеш мене на станцію? – Так, я проведу тебе туди з задоволенням.

Il segnale preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio. – Знак вказує на те, що в напрямку стрілки (там) є парковка.

Sei mai stata a Venezia? -Sì, ne (=da Venezia) sono appena tornata. – Ти коли-небудь була у Венеції? – так, я щойно звідтам повернулася.

Інші прислівники місця, такі як dietro (позаду), sopra (над), sotto (під), intorno (навколо), dentro (всередині), fuori (ззовні), davanti (перед, попереду), vicino (близько), accanto (поруч, поряд), lontano (далеко),(наверху), giù (внизу) тощо можуть виконувати також функцію прийменників (Прийменник – це службова частина мови, яка виражає залежність іменників, числівників і займенників від інших слів у словосполученнях і реченнях.).

Як їх розрізнити?

У функції прийменника ці слова вимагають після себе уточнень, додаткової інформації, в той час як у функції прислівника, вони просто вказують на місцезнаходження. Наприклад:

Ho guardato intorno. (прислівник) – Intorno a me c’era solo il bosco. (прийменник) – Я озирнувся навколо. – Навколо мене був тільки ліс.

Mi sentivo poco bene e quindi sono uscito fuori. (присл.)  Fuori la casa c’era un bellissimo giardino con una grande piscina. (прийм.)  – Я почувався не дуже добре тому  вийшов (назовні). – Ззовні будинку був гарний сад з великим басейном.

Entra dentro! (присл.)  Dentro la camera c’era un caldo insopportabile. (прийм.) – Зайди всередину! – В кімнаті було неймовірно жарко.

———-*****———-*****———-*****———-

Можливо вам буде цікаво почитати:

Прислівники в італійській мові

Буквосполучення qu, cu та cq

Розставимо наголоси

Rosso relativo: італійські відтінки червоного кольору