Теперішній час. Неправильні дієслова.

В італійській мові багато неправильних дієслів,  тобто дієслів, які хоча би в одному часі відмінюються не за стандартною схемою. Причому таке відмінювання може проявлятися в нестандартних закінченнях, зміні основи дієслова, чи  в нестандартній зміні як закінчення так і основи.
Більшість неправильних дієслів належать до другої групи (закінчення –ERE).

Особливістю неправильних дієслів є те, що вони можуть відмінюватися не за стандартною схемою тільки в одному часі, а в інших часах поводити себе як звичайні правильні дієслова. Тому для кожного часу в італійській мові характерний свій власний список неправильних дієслів.

Для того щоб розібратися з неправильними дієсловами в теперішньому часі, щоб полегшити їх вивчення, розуміння, запам’ятовування я розділила їх на три частини: 1) допоміжні (essere, avere), 2) модальні (dovere, potere, volere, sapere) та 3) всі інші.

Власне зараз і пройдемося по всіх інших неправильних дієсловах.
Тут прослідковуються певні закономірності

Дієслова 1 групи з закінченням ARE.
Їх всього 4: аndare, dare, fare, stare.

andare (іти, їхати) dare (давати) fare (робити) stare (бути, перебувати)
io vado do faccio sto
tu vai dai fai stai
lui/lei/Lei va fa sta
noi andiamo diamo facciamo stiamo
voi andate date fate state
loro vanno danno fanno stanno

Дієслова 2 та 3 групи з закінченнями ERE, – IRE.

а) формують теперішній час додаванням типових закінчень до архаїчних (застарілих) форм цих дієслів: dire (dicere), bere (bevere), porre (ponere), tradurre (traducere).

bere (пити) dire (казати, говорити) porre (класти) tradurre (перекладати)
io bevo dico pongo traduco
tu bevi dici poni traduci
lui/lei/Lei beve dice pone traduce
noi beviamo diciamo poniamo traduciamo
voi bevete dite ponete traducete
loro bevono dicono pongono traducono

Відмінюються так само як:
tradurre > condurre, produrre, dedurre, introdurre, ridurre, sedurre
porre > proporre, comporre, disporre, deporre, anteporre, opporre, supporre.
dire > benedire, contraddire, disdire, maledire, predire.

б) формують теперішній час за схемою:

основа дієслова + g + закінчення  (в 1 особі однини (io) і 3 особі множини (loro))

rimanere (залишатися) salire (підніматися) trarre (добувати, діставати)
io rimango salgo traggo
tu rimani sali trai
lui/lei/Lei rimane sale trae
noi rimaniamo saliamo traiamo
voi rimanete salite traete
loro rimangono salgono traggono

Відмінюються так само як:
rimanere > valere
trarre > attrarre, sottrarre, detrarre, protrarre, contrarre

в) формують теперішній час за схемою:
основа дієслова + g + закінчення 1 особі однини (io) і 3 особі множини (loro))
+
додається “i до основи дієслова2 та 3 особі однини (tu та  lui, lei, Lei))

venire (приходити) tenere (тримати)
io vengo tengo
tu vieni tieni
lui/lei/Lei viene tiene
noi veniamo teniamo
voi venite tenete
loro vengono tengono

Відмінюються так само як:
venire > convenire, prevenire, provenire, divenire
tenere > appartenere, trattenere, contenere, ottenere.

г) в дієсловах які закінчуються на –gliere, –gnere  в 1 особі однини (io) і 3 особі множини (loro) змінюють gl > lg, gn > ng.

scegliere (вибирати) spegnere (гасити, вимикати)
io scelgo spengo
tu scegli spegni
lui/lei/Lei sceglie spegne
noi scegliamo spegniamo
voi scegliete spegnete
loro scelgono spengono

Відмінюються так само як:
Scegliere > togliere, raccogliere, sciogliere, accogliere

д) формують теперішній час повністю змінюючи основу дієслова.

morire (помирати) sedere (сидіти) udire (чути) uscire (виходити)
io muoio siedo odo esco
tu muori siedi odi esci
lui/lei/Lei muore siede ode esce
noi moriamo sediamo udiamo usciamo
voi morite sedete udite uscite
loro muoiono siedono odono escono

Перевірити як правильно відмінюється те чи інше дієслово ти можеш скориставшись сервісом  Coniugatore dei verbi italiani. Цей же лінк ви можете завжди знайти у боковій панелі сайту в розділі “I siti che consiglio”.

3 comments on “Теперішній час. Неправильні дієслова.

  1. Anastasiia July 22, 2013

    Не в ту колонку записала beviamo, bevete, bevono.

  2. Anastasiia July 22, 2013

    opporre – з двома ж буквами р?

  3. Elena July 22, 2013

    Дякую, Anastasia, за виправлення. Opporre дійсно пишеться з двома буквами “р”, а колонку з bere вже поправила. :rose:

Можливість коментувати відключена.