Теперішній час: неправильні дієслова dovere, potere, volere та sapere

До неправильних дієслів відносяться також модальні або службові дієслова (verbi servili).
Модальні дієслова не вказують дію або стан, а тільки відношення мовця до дії, яка позначається наступним дієсловом в неозначеній формі  – інфінітивом (infinito).
В італійські мові модальними є дієслова dovere (мусити), potere (могти), volere (хотіти) та sapere (в значенні «вміти», «бути спроможним»).
Вони вживаються з іншими дієсловами в неозначеній формі, які слідують відразу за ними і  позначають примус (dovere), можливість (potere), бажання (volere), вміння, спроможність (sapere).

Наприклад:
Voglio leggere questo libro.

В наведеному прикладі модальне дієслово volere не вказує на саму дію, а лише на ставлення мовця до дії, в даному випадку бажання. А от дієслово leggere (вжите в інфінітиві) вказує на саму дію, дає зрозуміти що саме хоче мовець – прочитати (цю книгу).

Щоб висловити примус (Я не хочу, але мушу прочитати цю книгу) потрібне дієслово dovere:
Devo leggere questo libro.

Для опису можливості здійснення дії служить дієслово potere. Я можу прочитати цю книжку (бо мій рівень знання італійської є достатньо високим, щоб змогти її прочитати) – Posso leggere questo libro.

І, на кінець, щоб висловити вміння, спроможність щось зробити, використовують дієслово sapere (в значенні «вміти», «бути спроможним»). Я вмію читати італійською – So leggere italiano.

Відмінювання дієслів dovere, potere, volere, sapere.

dovere (мусити) potere (могти) volere (хотіти) sapere (знати)
io devo posso voglio so
tu devi puoi vuoi sai
lui/lei/lei deve può vuole sa
noi dobbiamo possiamo vogliamo sappiamo
voi dovete potete volete sapete
loro devono possonno vogliono sanno

Запамятай, як вживаються модальні дієслова:
Dovere/Potere/Volere/Sapere + Verbo infinito (es. leggere)

Приклади:
Vuoi venire al cinema?
– Mi dispiace, stasera non posso uscire perché devo finire questo lavoro.

Ho mal di denti: devo andare dal dentista.
Oggi non posso venire al cinema perché ho da fare.
Paolo vuole diventare architetto.
No, mia figlia non può venire  in piscina, non sa nuotare.

Ці слова можуть вживатися і самостійно, але в таких випадках вони втрачають свою модальну функцію і вказують на саму дію:

Voglio questo abito. – Хочу цю сукенку.
Mi devi un favore. – За тобою боржок (ти винен мені послугу).
Non ne posso più. – Я так більше не можу.
Non sappiamo dove abita Francesca. – Ми не знаємо де живе Франческа.

Модальне дієслово solere.

2 comments on “Теперішній час: неправильні дієслова dovere, potere, volere та sapere

  1. Оля July 23, 2014

    цікаво про дієслово solere. раніш чула його у висловах типу “suol dire”, але чомусь була щиро впевнена, що це синонім/замінник “vuol dire”… :(
    але тепер я знаю що це! :)

    1. Elena August 8, 2014

      Suol дуже схоже на vuol! ))) Я також спочатку цим грішила. )))

Можливість коментувати відключена.