Правила читання

Вивчили букви  і звуки які вони позначають? Тепер давайте швиденько навчимося складати їх до купки і, саме основне, читати то, що наскладали. :-)

Італійці не сильно ускладнюють собі життя, тому переважно всі букви читаються так як і пишуться. Окрім кількох винятків. Розглянемо основні правила читання в італійській мові.

1) Буква Н, h не вимовляється. Ніколи! Служить для:

    • розрізнення схожих по звучанню та різних за значенням слів (омофонів). Наприклад: 
ho [o]  – я маю o [o] – або
ha [a] – він/вона має a [a] – прийменник руху, місця
hanno [‘анно] – вони мають anno [‘анно] – рік
ha detto [а д’етто] – він сказав addetto [адд’етто] – працівник
  • написання деяких вигуків: ah!, eh!, oh!, boh!, ahimè!;
  • зміни звучання букв С, G та буквосполучення SC перед голосними e, i.

2) Буква С,с.
Перед голосними е, і вимовляється як [ч]: radici [рад’ічі] – корені, cerco [ч’ерко] – я шукаю, cibo [ч’ібо] – їжа, ciao [ч’ао] – привіт!.
У всіх інших випадках вимовляється як [к]: come [к’оме] – як, che [к’е] – що, mi manchi [мі м’анкі] – я за тобою сумую (мені тебе бракує), perché [перк’е] – чому?, тому що, Chiara [к’яра] – К’яра (жіноче ім’я).
! Зверніть увагу на те що, буква Н змінила звучання С перед голосними е,і з [ч] на [к]. Ci [чі] – chi [кі] – хто, ce [че] –  che [ке]. (Ось ця функція букви Н про яку я писала вище.)

3) Буква G,g.
Перед голосними е, і вимовляється як [дж]: giorno [дж’орно] – день, pagina [п’аджіна] – сторінка, oggi [‘оджі] – сьогодні, gioco [дж’око] – гра, giù [дж’у] – внизу.
У всіх інших випадках вимовляється як [ґ]: gusto [ґ’усто] – смак, grande [ґр’анде] – великий, lungo [л’унґо] – довгий, grido [ґр’ідо] – крик, piega [п’єґа] – складка, spaghetti [сапґ’етті] – спаґетті, Lamborghini [ламборґ’іні] – ламборґіні.
! Зверніть увагу на те що, буква Н змінила звучання перед голосними е,і з [дж] на [ґ].
Getto [дж’етто] – я кидаю – ghetto [ґ’етто] – ґетто, giaccio [дж’аччо] – я лежу – ghiaccio [ґ’яччо] – лід. (Знову Н про яку я писала вище!)

4) Буква S, s.
На початку слова перед дзвінким приголосним і між двома голосними вимовляється як [з]: rosa [р’оза] – троянда, sbrigarsi [збріг’арсі] – поспішати, sbaglio [зб’альйо] – помилка, casa [к’аза] – дім.
У всіх інших випадках вимовляється як [с]: orso [‘орсо] – ведмідь, autista [аут’іста] – водій, rosso [р’оссо] – червоний, sì [‘сі] – так.

5) Буква Z, z.
На початку слова вимовляється як [дз]: zona [дз’она] – зона, zio [дз’іо] – дядько, zia [дз’іа] – тітка.
У всіх інших випадках вимовляється як [ц]: pizza [п’іцца] – піца, lezione [лецй’оне] – лекція.

6) Буква L, l.
Позначає звук середній між [л] і [ль]

7) Буква Q, q.
Завжди вживається в сполученні з u і вимовляється [к].
quando [ку’андо] – коли, quì [ку’і] – тут, quasi [ку’азі] – майже, questa [ку’еста] – ця.

Ще 3 бувкосполучення і закінчимо з правилами читання. :-) Глибокий вдих… Поїхали!

1) Буквосполучення SC, sc.
Перед голосними е, і вимовляється як [ш]: scienza [ш’енца] – наука, scena [ш’ена] – сцена, prosciutto [прош’утто] – в’ялене м’со, pesce [п’еше] – риба, rinascere [рін’ашере] – відроджуватися.
У всіх інших випадках вимовляється як [ск]: schiena [ск’єна] – спина, schermo [ск’ермо] – екран, scuola [ск’уола] – школа, pesca [п’еска] – персик, scusa [ск’уза] – вибачення.
! Зверніть увагу на те що, буква Н змінила звучання SC перед голосними е,і з [ш] на [ск].

2) Буквосполучення GN вимовляється як [нь]: Bologna [бол’оньа] – Болонья, ogni [‘оньї] – кожен, ragno [р’аньо] – павук, bisogno  [біз’оньо] – потреба.

3) Буквосполучення GL вимовляється як [ль]: aglio [‘альйо] – часник, biglietto [біль’єтто] – квиток, famiglia [фам’ілья] – сім’я, fogli [ф’ольї] – листя, gli [льї] – означений артикль чол.роду множини
Вийнятки з правила:
а) gl+i+приголосна = [ґл]: glitter [ґл’іттер] – блиск, glicemia [ґлічем’іа] – глікемія, glicerina [ґлічер’іна] – гліцерин.
б) gl+a, o, u = [ґл]: gladiatore [ґладіат’оре] – гладіатор, glucosio [ґлук’озіо] – глюкоза, gloria [ґл’оріа] – слава, anglosassone [анґлос’ассоне] – англосаксонський.

Ну ось і все. А щоб вам було цікавіше вчитися читати і вимовляти звуки пропоную перейти до наступної сторінки. :-)