Potere, sapere чи riuscire a?

В італійській мові для висловлення можливості, спроможності, вміння робити щось використовують три дієслова: sapere, potere, riuscire.   Звичайно, що кожне з цих дієслів має свій відтінок і, відповідно вживається в відмінних від інших дієслів ситуаціях.  А тепер детальніше про кожне з них:

Potere –  «могти».  Вживається тоді, коли здатність зробити чи не зробити щось залежить від особистої волі персони або від зовнішніх обставин.

Sapere  – «знати, вміти, могти». Вживається в тому випадку, коли потрібно сказати чи навчилася особа щось робити чи ні. Тобто, це слово вказує на набуті вміння, навики, здібності.

Riuscire (a) – «могти, бути спроможним». Вказує на фізичну чи ментальну здатність людини щось зробити чи не зробити.

NB! Зверніть увагу на те, що після дієслова «riuscire» завжди іде прийменник  «а» і після нього дієслово в неозначеній формі.
riuscire + а + неозначена форма дієслова

Після дієслів «potere» i «sapere», основні дієслова вживаються в неозначеній формі без прийменників.
potere/sapere + неозначена форма дієслова

Приклади:
Non posso guidare la macchina. – Я не можу вести машину. (бо забула права вдома)
Non so guidare la macchina. – Я не вмію водити машину. (не навчилася)
Non riesco a guidare la macchina. – Я не можу вести машину. (тому шо дуже стомлена)

Інші приклади.
Qualcuno mi può aiutare a lavare i piatti? – Хтось допоможе мені помити посуд? (залежить від тих до кого звертаються, захочуть вони допомогти чи ні).
Non posso uscire stasera perché  devo preparami per l’esame. – Я не можу вийти сьогодні ввечері, тому що маю готуватися до іспиту. (не можу вийти  бо так склалися обставини, маю завтра іспит до якого потрібно готуватися)
Non posso  finire questi calcoli perché mi mancano alcuni dati. – Я не можу закінчити ці обрахунки, бо мені не вистачає деяких даних.  (за несприяьливих зовнішніх обставин – відсутності даних – я не можу завершити обчислення ).

Francesca, sai cucinare? – Франческа, ти вмієш готувати? ( вона навчилася чи ненавчилася готувати?)
Il bambino sa già camminare. – Дитина вже вміє ходити. (вже здатна, вже навчилася)
Ho paura dell’acqua e quindi non so nuotare. – Я боюся води і, тому, не вмію плавати.  (не вмію/не можу плавати, бо не навчилася.)

Non riesco a capirlo, parla troppo velocemente. – Я його не розумію, він говорить надто швидко. (неможливість зрозуміти його не залежить від моїх знань чи бажання, а від фізичної неможливості  – співрозмовник говорить дуже швидко.)
Sto così male che non riesco ad alzarmi dal letto. – Мені так погано, що я не можу підвестися з ліжка. (фізична неспроможність, щось зробити).
Nonostante la mia paura sono riuscita a passare l’esame di guida. – Незважаючи на свій страх, я все-таки змогла скласти іспит з водіння. (ментальна здатність опанувати свій страх)