Особові займенники. Частина 3.

Ця стаття буде присвячена непрямим особовим займенникам (i pronomi personali indiretti), які в реченні замінюють непрямий додаток.

Нагадаю, що в  статті «Особові займенники. Частина 1.» ми розглянули особові займенники (I pronomi personali), які в реченні замінюють підмет, тобто  особу чи річ, яка виконує певну дію. Ці займенники відповідають на запитання називного відмінка «хто?», «що?», наприклад: Він (хто?) читає книгу.

У статті «Особові займенники. Частина 2.» розповідалося про прямі особові займенники, які в реченні заміняють прямий додаток, тобто предмет або особу над якою виконується дія.  Такі займенники відповідають на запитання знахідного відмінка «кого?», «що?». Наприклад: Він читає (що?) книгу., Він чекає (кого?) її.

Так як додаток в італійській мові, як і в українській, може бути не тільки прямим, а й непрямим, то, відповідно, і особові займенники, які його замінюють, є непрямими.
Хто бажає  пригадати, що таке прямий і непрямий додатки і яка між ними різниця може переглянути цю статтю.

Непрямі особові займенники (i pronomi personali indiretti) в ролі додатка.

Непрямий додаток, позначає предмет чи особу, над якою виконується дія. Цей додаток в італійській мові відповідає на запитання: «a chi?» (в українській мові це запитання давального відмінку: «кому?», «чому?»). Часто з таким додатком можуть вживатися і прийменники.  Займенники, які заміняють такий додаток  називаються непрямими і відповідають на такі ж запитання.

Варто зауважити, що не завжди в українській та італійській мові запитання до додатка будуть співпадати. Приклад:

Gli (= a chi?) ho restituito il libro.Я віддав (кому?) йому книгу.
Gli (=a chi?) devo parlare (= Devo parlare a lui).  – Мені потрібно з ним (=з ким?)  поговорити.

непрямі особові займенники (в ролі додатка) – i pronomi personali indiretti (oggetto)

множина множина
1 особа mi (= a me) – мені ci (=a noi) – нам
2 особа ti (= a te)  – тобі vi (=a voi) – вам
3 особа, чоловічий рід gli (= a lui) – йому gli (= a loro) – їм
або loro (= a loro) – їм
3 особа, жіночий рід le (= a lei) – їй

Приклади вживання непрямих особових займенників (i pronomi personali indiretti)

1. Зазвичай непрямі займенники ставляться перед дієсловом.

Ti (=a chi?) piace Bologna? – Sì, mi (=a chi?) piace tantissimo. – Тобі подобається Болонья? – Так! Вона мені дуже подобається.
Gli (=a chi?) hanno proposto  un lavoro interessante a Milano. – Йому запропонували цікаву роботу в Мілані.
Ieri Paolo  ci (=a chi?) ha telefonato e ci (=a chi?) ha raccontato la notizia. – Вчора Паоло зателефонував нам і розказав нам цю новину.

2. Якщо в реченні ми маємо конструкцію «дієслово + інфінітив», то непрямий займенник може стояти або перед інфінітивом, або після дієслова.  В останньому випадку, займенник пишеться разом з дієсловом.

Perché telefoni a Marco? –  Perché gli devo parlare. / Perché devo parlargli.  – Чому ти телефонуєш Марко? – Тому що мені потрібно з ним поговорити.

3.Непрямі займенники gli та le ніколи не апострофуються і, тому, форми gl’ та l’ є невірними.

Gli ho chiesto di passarmi lo zucchero.  – Я попросив його передати мені цукор. (Gl’ho – помилка.)
Le è piaciuto il mio nuovo vestito.  – Їй сподобалося моє нове вбрання. (L’è – помилка.)

4.Непрямі займенники третьої особи множини мають дві форми: gli та loro. Займенник loro вживається рідко і завжди стоїть після дієслова.

I miei genitori festeggiano le nozze d’argento. – Мої батьки святкують срібне весілля.
Io gli (=a chi?,  a loro, ai genitori)  ho regalato un fine settimana a Capri.  – Я подарував їм вихідні на Капрі.
або
Io ho regalato loro (=a chi?,  a loro, ai genitori)  un fine settimana a Capri. – Я подарував їм вихідні на Капрі.

Запитання для самоперевірки.
1) Що таке непрямі особові займенники? Яку частину речення вони замінюють?
2) Які непрямі займеники ви знаєте? Як вони перекладаються на українську і на які запитання відповідають?
3) Чи скорочуються займенники gli, le  до форм gl’ та l’? Якщо так, то в яких випадках?
4) Непрямі особові займенники вживаються перед дієсловом чи після нього?
5) Яку позицію замає займенник відносно дієслова та інфінітива, якщо вони обидвоє присутні в реченні?
6) Які форми має непрямий займенник в третій особі множини? Як вони вживаються?

У вас виникли запитання чи сумніви? Залиште їх в коментарях під статтею.  :-)