Наказовий спосіб в італійській мові

Хороша новина про наказовий спосіб в італійській мові – це те, що він має тільки теперішній час і зазвичай (але не завжди) його форми збігаються з дієсловами у Presente indicativo .

Погана новина – тут не бракує неправильних дієслів, які потрібно буде завчити на пам’ять. Але я впевнена, що ви справитеся!

Наказовий спосіб в італійській мові: правильні дієслова

ascoltare prendere seguire finire
tu ascolta prendi segui finisci
Lei ascolti prenda segua finisca
noi ascoltiamo prendiamo seguiamo finiamo
voi ascoltate prendete seguite finite
loro ascoltino prendano seguano finiscano

Форми наказового способу для займенника «Io – Я» не існує.

З займенником «tu»:

 • дієслова, які закінчуються на -are мають закінчення -a;
 • у дієсловах, які закінчуються на -ere, -ire з’являється закінчення -i.

З займенниками «Lei» (звертання на «Ви») та «loro»:

 • у дієсловах, які закінчуються на – are з’являється закінчення -i;
 • дієслова, які закінчуються на -ere, -ire мають закінчення -a.

Дієслова з займенниками «noi» та «voi» відміняються так само як і в presente indicativo.

Приклади:

 • Compra il biglietto! – Купи квиток!
 • Senti, volevo chiederti una cosa. – Слухай, я хотіла дещо у тебе запитати.
 • Mi segua, per favore. – Ідіть за мною, будь ласка.

Наказовий спосіб в італійській мові: неправильні дієслова

tu

Lei

noi

voi

loro

andare va’ / vai vada andiamo andate vadano
fare fa’ / fai faccia facciamo fate facciano
dare da’ / dai dia diamo date diano
stare sta’ / stai stia stiamo state stiano
dire di’ dica diciamo dite dicano
essere sii sia siamo siate siano
avere abbi abbia abbiamo abbiate abbiano
sapere sappi sappia sappiamo sappiate sappiano
uscire esci esca usciamo uscite escano
rimanere rimani rimanga rimaniamo rimanete rimangano
spegnere spegni spenga spegniamo spegnete spengano
tenere tieni tenga teniamo tenete tengano
venire vieni venga veniamo venite vengano

Апостроф у дієсловах andare, fare, dare, stare, dire позначає елізію – випадання голосної «і»: vai > va’, fai > fa’.

Приклади:

 • Va’ via! – Йди геть!
 • Sii sincero! – Будь відвертим!
 • Dottore, mi dica la verità. – Лікарю, скажіть мені правду.

 

“Сходи”, Ґвідо Бореллі

Наказовий спосіб в італійській мові: заперечна форма

Із займенником «tu» заперечна форма утворюється за формулою: «non + неозначена форма дієслова»:

 • Non andare nei posti dove non sei invitato! (“11.22.63”, 1 puntata) – Не ходи туди, куди тебе не запрошують. (Серіал «11.22.63», 1 серія)
 • Non mangiare troppi dolci. – Не їси багато солодкого!

Із усіма іншими займенниками заперечна форма утворюється за формулою: «non + наказовий спосіб»:

 • Ragazzi, non spendete tutti i soldi in gelato! – Діти, не витрачайте всі гроші на морозиво!
 • Non uscite senza bisogno! – Не виходьте без потреби!
 • Non potete arrestarmi per l’entusiasmo!” (“11.22.63”, 1 puntata) – Ви не можете заарештувати мене за те, що я ним захоплююся! (Серіал «11.22.63», 1 серія)

 

Вживання наказового способу в італійській мові

Наказовий спосіб в італійській мові вживається не тільки для того, що б давати накази, але і для того, щоб давати поради, вказівки (наприклад вказувати дорогу незнайомцю), дозволити комусь щось зробити чи спонукати до якоїсь дії, щоб привернути увагу, просити, молити чи благати про щось.

Декілька прикладів:

 • Chiudi il becco! – Стули пельку!
 • Usate le mascherine! – Користуйтеся масками!
 • Ti prego, va’ via! – Я тебе прошу, іди геть!
 • Dai, assaggia la torta! – Давай, спробуй торт!
 • Si sieda! – Прошу, сідайте!
 • Andiamo! – Ходімо!
 • Faccia buon viaggio! – Гарної Вам подорожі!
 • Non farti coinvolgere! Levati subito di torno. […] Il tizio all’entrata ti dirà che non ci sono tavoli disponibili. Porta del contante.” (“11.22.63”, 1 puntata) – Не втручайся (у бійку). Обійди її.[…] Бевзень на вході (у ресторан) скаже, що вільних місць не має. Даси хабар. (Серіал «11.22.63», 1 серія)
 • Torni indietro e vada verso sud sulla rout 13 per trenta miglia.” (“11.22.63”, 1 puntata) – Поверніть назад і їдьте по дорозі 13 приблизно 30 миль. (Серіал «11.22.63», 1 серія)
 • La stazione? Giri qui a sinistra. – Вокзал? Поверніть тут на ліво.
 • Che vadano al diavolo! – Нехай котяться під три чорти.

У оголошеннях, на вивісках, у інструкціях та рецептах часто замість наказового способу вживається неозначений спосіб дієслова:

 • Mantenere la distanza di almeno un metro! – Дотримуйтеся дистанції 1 м!
 • Non parlare con il conduttore! – Не говоріть з водієм!
 • Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare in una ciotola. Montare a spuma i sei tuorli con lo zucchero […] (Ricetta di tiramisù, Accademia Italiana della Cucina, https://bit.ly/2Wp7txb ) – Приготуйте каву і залиште її охолоджуватися у мисці. Збийте до утворення піни 6 білків з цукром […] (Рецепт тірамісу, Accademia Italiana della Cucina, https://bit.ly/2Wp7txb )