Минулий час. Passato prossimo.

Il passato prossimo відноситься до складних часів і, як усі складні часі в італійській мові, утворюється за допомогою допоміжних дієслів (essere/avere) у відповідні формі та participio passato основного (смислового) слова.

Participio passato (пасивний дієприкметник минулого часу) утворюється так:
дієслова І групи змінюють закінчення – are на – ato;
дієслова ІI групи: – ere > – uto;
дієслова ІII групи: – ire > – ito.

Напр.:
Amare > amato
Cadere > caduto
Finire > finito

Отож,  passato prossimo утворюється наступним чином:
Essere/avere (в теперішньому часі) + participio passato основного слова.

passato prossimo (минулий час)
verbo avere / essere + participio passato
io ho parlato sono andato/a
tu hai parlato sei andato/a
lui, lei, Lei ha parlato e andato/a
noi abbiamo parlato siamo andati/e
voi avete parlato siete andati/e
loro hanno parlato sono andati/e

NB! Participio passato дієслів, які вживаються з допоміжним словом essere, узгоджується в роді з підметом (особою/річчю, яка виконує дію). Якщо ж таких осіб більше ніж одна і серед них є хоча б одна особа чоловічого роду, то дієслова будуть узгоджуватися з чоловічим родом.

Напр.:
Paolo è andato via.
Francesca è andata via.
Francesca e le sue amiche sono andate via. (усі особи які виконують дію  жіночого роду, тому і закінчення в дієслова буде відповідати закінченню жін.р. множини – e).
Francesca, le sue amiche e Paolo sono andati via. (серед осіб, які виконують дію є 1 особа чоловічого роду, тому закінчення в дієслова буде відповідати закінченню чол.р. множини – і).
Paolo ha parlato con suo fratello.
Francesca ha parlato con le sue amiche.

Ну і куди ж без неправильних дієслів!

1) Для початку зверніть увагу на те, що дієслова essere і stare мають одну і ту ж форму participio passato: stato.

2) Ці слова запам’ятовуються окремо від усіх:
Vivere > vissuto
Venire > venuto
Nascere > nato

3) Інші неправильні дієслова, для легшого запам’ятовування, можна розділити на групи по закінченнях participio passato.

participio passato: forme irregolari
– tto fare > fatto – so prendere > preso – nto piangere > pianto
dire > detto rendere > reso spegnere > spento
leggere > letto accendere > acceso vincere > vinto
correggere > corretto spendere > speso aggiungere > aggiunto
scrivere > scritto scendere > sceso dipingere > dipinto
friggere > fritto offendere > offeso assumere > assunto
rompere > rotto chiudere > chiuso spingere > spinto
cuocere > cotto decidere > deciso – lto scegliere > scelto
tradurre > tradotto uccidere > ucciso togliere > tolto
– rto aprire > aperto ridere > riso raccogliere > raccolto
offrire > offerto dividere > diviso sciogliere > sciolto
soffrire > sofferto concludere > concluso risolvere > risolto
coprire > coperto – sso mettere > messo – sto rimanere > rimasto
scoprire > scoperto succedere > successo chiedere > chiesto
morire > morto permettere > permesso rispondere > risposto
– rso perdere > perso muovere > mosso comporre > composto
correre > corso discutere > discusso vedere > visto

І поки ви вчите непрвильні дієслова я підготую статтю про вживання минулого часу. A presto!  :mail:

4 comments on “Минулий час. Passato prossimo.

 1. Anastasiia August 21, 2013

  О Боже! Я і не знала, що стільки вийнятків! :scratch:

 2. Elena August 21, 2013

  Та ну що ти! То так… невеличка розминка перед Passato remoto! :yahoo:

 3. Anastasiia August 21, 2013

  Тобто, краще одразу застрелитися? :wacko:

  1. Elena August 21, 2013

   ні-ні, просто добре потренуватися ))))))

Можливість коментувати відключена.