Metterci та volerci

Займенникові дієслова (verbi pronominali) містять один чи кілька займенників (займенникових часток), котрі можуть суттєво змінювати значення дієслова.

Серед них “metterci” та “volerci” є одними з найбільш вживаних. Глянемо як змінюється значення дієслів mettere та volere коли до них приєднується займенникова частка “ci”.

Volerci – дієслово, яке позначає скільки часу потрібно для того щоб виконати якусь дію (1 чи 2 години і т.д.) і має тільки 2 форми: одну для однини і одну для множини. Допоміжним дієсловом для “volerci” є дієслово “essere”.

Теперішній час Минулий час
Однина Ci vuole (ci+è) c’è voluto/a
Множина Ci vogliono ci sono voluti/e

Приклади:
Ci vuole poco tempo per farlo. ( “volerci” вказує на те скільки часу потрібно, щоб щось зробити; потрібно мало часу; “ci vuole” відноситься до слова “tempo”, яке є в однині)

Ci vogliono due ore di viaggio per andare da Leopoli  a Treviso in aereo. ( “volerci” вказує на те скільки часу потрібно для того, щоб здійснити дану подорож, потрібно 2 години на такий переліт; “ci vuole” узгоджується зі словом “ore”, яке вжите в множині).

Metterci  – дієслово, яке вказує на те скільки часу потрібно для певної особи, щоб виконати якусь певну дію. Власне тому, “metterci” повинно відмінюватися відповідно до особи. Допоміжним дієсловом для “metterci” є “avere”.

Теперішній час Минулий час Наказовий спосіб
Io ci metto Io ci ho messo
Tu ci metti Tu ci hai messo (tu) mettici!
Lui, lei, Lei ci mette Lui, lei, Lei ci ha messo (lui, lei, Lei) ci metta!
Noi ci mettiamo Noi ci abbiamo messo (noi) mettiamoci!
Voi ci mettete Voi ci avete messo (voi) metteteci!
Loro ci mettono Loro ci hanno messo (loro) ci mettano!

NB! Пам’ятаємо, що в наказовому способі (з tu, noi, voi) займенник чи займенникова частка стоїть після дієслова і пишеться з ним разом.

Приклади:
–  Quanto tempo ci metti  per arrivare da casa al centro? (скільки часу потрібно певній особі для того щоб вона добралася до центру)

– Con il traffico ci metto  un ‘ora. (особисто мені, якщо буде багато руху, потрібно близько години )

Інші значення “volerci” та “metterci”.

Щоб було легше розібратися з іншими значеннями цих дієслів, потрібно спочатку запам’ятати їх базові значення: volerci  = необхідно;  metterci = покласти щось всередину, додати.

А тепер – варіації на задану тему ;-) :

1) Metterci = покласти всередину, додати;

Per fare il piatto più buono ci metto un po’ di dragoncello. Щоб  зробити страву смачнішою я додаю  до неї трішки естрагону.

La minestra è insipida: mettici un po’ di sale! – Зупа прісна: посоли її! (додай солі)

Per rendere i capelli più lucidi il parrucchiere ci mette la lacca. – Щоб надати волоссю більшого блиску перукар покриває їх лаком (додає лак).

–  Vorrei un vassoio di pasticcini. – Sì, che cosa ci mettiamo? – Mah, mettiamoci un po’ di tutto. – Я б хотіла тацю солодкого. – Які тістечка туди покладемо? – Давайте покладемо усього потроху.

2) Metterci = робити щось  докладаючи багато зусиль чи/та захоплення, пристрасті;

Ma che bello è questo film! Si vede che il regista ci ha messo tutta la sua  passione. Який гарний фільм! Видно, що режисер вклав у фільм всю свою душу і пристрасть.

Per fare questo lavoro ci ho messo tutta la mia pazienza. – Щоб зробити цю роботу мені довелося викласти всю свою витримку і терпіння.

3) Volerci  = необхідність/потреба чогось;

Per passare l’esame ci vogliono tante e tante ore di studio. – Щоб скласти цей іспит потрібно багато вчитися.

– Attenta a dove metti i piedi! – Purtroppo non ho le scarpe giuste, qui ci vogliono gli scarponi  da montagna. – Ступай обережно! – Нажаль в мене непідходяще взуття, тут потрібні  трекінгові черевики.

Non ci vuole molto a capire. – Це легко (зрозуміти). (немає  потреби  докладати зусиль, щоб зрозуміти це)

– Abbiamo tutto per la festa? – Quasi tutto: ci vogliono ancora bicchieri e tovaglioli. – Все готово для свята? – Майже все: не вистачає (потрібні) ще тільки склянок і салфеток.

– Possiamo fare tutto oggi? – Purtroppo, no, signora. Ci vuole anche la firma di Suo marito. – Ми можемо зробити все вже сьогодні? – Нажаль ні, синьйора. Потрібен ще підпис вашого чоловіка.

Сталі вирази з дієсловами “metterci” та “volerci”:

a) metterci tutto se stesso – викластися повністю

Sono soddisfatta del mio lavoro: ci ho messo tutta me stessa.

b) Quando ci vuole, ci vuole! – фраза означає, що якщо щось є необхідним, то воно повинно бути зробленим; як треба, то треба!

c) Non ci voleva! – вигук роздратування, який вживається коли трапляється щось неприємне; якраз цього бракувало!:

La macchina si è rotta e domani devo partire, non ci voleva!

До наступних займенникових дієслів!  :bye: