Конструкція «ce l’ho» в значенні «мати, володіти»

У розмовній мові  частка «сі» може вживатися з прямими займенниками lo, la, le, li та дієсловом «avere»: ce l’ho. Така конструкція має значення «мати, володіти» і відноситься до речі, про яку вже попередньо згадувалося.

Потрібно пам’ятати і про такі дві особливості при вживанні цієї конструкції:

1) Коли частка «ci» стоїть перед прямими займенниками lo, la, le, li, то вона змінює свою форму на «ce»;

2) прямі займенники “lo” та “la”, перед словами, які починаються з голосної або з h скорочуються і пишуться з апострофом «l’», наприклад: Questo libro l’ho comprato io!

Щоб не плутати «avere» з «ce l’ho» запам’ятайте:

  • вживаємо ho (avere) коли називаємо предмет, яким володіємо;
  • вживаємо ce l’ho для заміни предмета, який уже згадували.

Приклади вживання:

Hai la macchina? – Sì, ce (=ci) l’ho (=la ho, la macchina). – Ти маєш машину? – Так, маю (машину).

Credevo di avere il portafoglio invece non ce l’ho (= non lo ho, il portafoglio). – Я була впевнена, що маю гаманець з собою, але, як виявляється, у мене його нема.

A proposito di felicità… ce l’abbiamo (=la abbiamo), ce l’avete (= la avete). («I dieci comandamenti», Roberto Benigni) – Стосовно щастя…ми його маємо, ви його маєте. («Десять заповідей», Роберто Беніньї)

– Chi ha le chiavi? – Ce le ho io. – Хто має ключі? – Я їх маю.

Hai i soldi? – No, non ce li ho. – Ти маєш гроші? – Ні, я їх не маю.

«Вілла у Тоскані», Телемако Сіньйоріні

NB! Не плутайте «ce l’ho» з прийменниковим дієсловом avercela (ce l’ho, ce l’hai ecc.) яке означає “бути злим/ображеним на когось” і яке завжди вживається з прийменником «con».

Наприклад:

Ce l’ho con lui. (= sono arrabbiata con lui) – Я зла на нього.

Perché non mi parli? Ce l’hai con me? (= sei arrabbiata con me?) – Чому ти не говориш зі мною? Ти злишся на мене?