Простий майбутній час – Il futuro semplice

Добралися ми тепер і до майбутніх часів. Їх в італійській мові всього навсього два: простий майбутній (il futuro semplice) та передмайбутній або складний майбутній (il futuro anteriore). Звучить страшно, а насправді все дуже просто. Але шоб не ускладнювати собі життя розглянемо цих два майбутніх часи окремо один від одного.

Спочатку, як завжди, розберемося з відмінюванням дієслів в простому майбутньому часі.

утворення простого майбутнього часу в італійській мові
arrivare conoscere partire
io arriver-ò conoscer-ò partir-ò
tu arriver-ai conoscer-ai partir-ai
lui/lei/lei arriver-à conoscer-à partir-à
noi arriver-emo conoscer-emo partir-emo
voi arriver-ete conoscer-ete partir-ete
loro arriver-anno conoscer-anno partir-anno

Як бачите, в майбутньому часі всі закінчення для всіх груп дієслів є одинаковими і додаються не до основи дієслова, а до дієслова без останньої букви «е». Один невеличкий нюанс: в дієсловах І групи (-are) буква «а» в закінченні змінюється на «е».

NB! В дієсловах, які закінчуються на –care та –gare при відмінюванні в futuro semplice з’являється буква «h» після «с» і «g».
А в дієсловах, які закінчуються на –cіare та –gіare при відмінюванні в futuro semplice зникає буква «і». Наприклад:

приклади відмінювання дієслів, які закінчуються на “-care”, “-gare”, “-ciare”, “-giare”
pagare cominciare
io pagherò comincerò
tu pagherai comincerai
lui/lei/lei pagherà comincerà
noi pagheremo cominceremo
voi pagherete comincerete
loro pagheranno cominceranno

Ну і, накінець, неправильні дієслова. Їх в futuro semplice не бракує!

Спочатку чотири неправильних дієслова, які важко згрупувати за якоюсь закономірністю. Їх вчимо напам’ять.

неправильні дієслова в futuro semplice
essere dare fare stare
io sarò darò farò starò
tu sarai darai farai starai
lui/lei/lei sarà darà farà starà
noi saremo daremo faremo staremo
voi sarete darete farete starete
loro saranno daranno faranno staranno

Інші ж неправильні дієслова можна умовно розділити на дві групи.

1 група: дієслова, в яких від закінчення залишається тільки буква «r».

неправильні дієслова в futuro semplice 1 група
avere > avr- dovere > dovr- sapere > sapr- vivere > vivr-
io avrò dovrò saprò vivrò
tu avrai dovrai saprai vivrai
lui/lei/lei avrà dovrà saprà vivrà
noi avremo dovremo sapremo vivremo
voi avrete dovrete saprete vivrete
loro avranno dovranno sapranno vivranno

за таким же принципом відміняються слова: andare > andrò, potere > potrò, vedere > vedrò, cadere > cadrò.

2 група: дієслова, в яких крім закінчення забирається також частина основи і натомість з’являється суфікс «rr».

неправильні дієслова в futuro semplice 2 група
venire > verr- rimanere > rimarr- tenere > terr- volere > vorr- bere > berr-
io verrò rimarrò terrò vorrò berrò
tu verrai rimarrai terrai vorrai berrai
lui/lei/lei verrà rimarrà terrà vorrà berrà
noi verremo rimarremo terremo vorremo berremo
voi verrete rimarrete terrete vorrete berrete
loro verranno rimarranno terranno vorranno berranno

На тому все з відмінюванням дієслів.   :-)

Тепер про вживання futuro semplice.

Простий майбутній час вживається:

1) для опису подій, які відбудуться в майбутньому:

Domani al ristorante io prenderò il pesce, e tu? – Завтра в ресторані я замовлю собі рибу, а ти?
Sabato arriveranno i miei amici da Milano: faremo un giro nel centro e visiteremo la Pinacoteca Nazionale. – В суботу приїдуть мої друзі з Мілану: ми погіляємо в центрі і підемо в картинну галерею.
Quando avrò il tempo parleremo anche di questo problema. – Коли в мене буде час ми поговоримо i про цю проблему.

! Для опису подій в близькому майбутньому може вживатися і теперішній час.
Sarò a Firenze fra due settimane. > Sono a Firenze fra due settimane. – Я буду у Флоренції через два тижні.

2) для висловлення сумнівів та припущень:

Giovanni è una persona aperta: avrà tanti amici? – Джовані дуже відкрита людина: у нього напевне багато друзів.

– Chissà dove saranno Paolo e Linda? Risponde sempre la segretaria telefonica. – Хто зна де зараз Паоло та Лінда. У них постійно відповідає автовідповідач.
– Saranno fuori o non vorranno rispondere. – Можливо вони вийшли або не хочуть відповідати.

5 comments on “Простий майбутній час – Il futuro semplice

 1. Anastasia March 13, 2015

  loro verranno rimarranno terranno vorranno berranno – на який склад падає наголос?

  1. Elena March 14, 2015

   Передостанній: verrAnno, rimarrAnno, terrAnno, vorrAnno, berrAnno.

   1. Anastasia March 14, 2015

    grazie! ;-)

 2. perche May 25, 2015

  Чому у табличках із неправельними дієсловами які утворюють futuro semplice пише що це утворення неправельних дієслів у futuro anteriori? )

  1. Elena May 25, 2015

   Помилилася!)))) Каюся! ))) Дякую за виправлення!

Можливість коментувати відключена.