Congiuntivo presente: неправильні дієслова

Тим, хто почав знайомство з італійським конджунтивом з неправильних дієслів раджу прочитати загальну інформацію про congiuntivo в італійській мові та про правильні дієслова у congiuntivo presente.

Дієслова, які є неправильними у presente indiacativo є неправильними і у congiuntivo presente.

Неправильні дієслова essere та avere у congiuntivo presente

essere avere
io sia abbia
tu sia abbia
lui, lei, lei sia abbia
noi siamo abbiamo
voi siate abbiate
loro siano abbiano

Модальні дієслова у congiuntivo presente: dovere, volere, sapere, potere

dovere volere potere sapere
io debba voglia possa sappia
tu debba voglia possa sappia
lui, lei, lei debba voglia possa sappia
noi dobbiamo vogliamo possiamo sappiamo
voi dobbiate vogliate possiate sappiate
loro debbano vogliano possano sappiano

Інші неправильні дієслова у congiuntivo presente

presente ind. congiuntivo presente
(io) (io, tu, lui, lei, lei) (noi) (voi) (loro)
stare > sto stia stiamo stiate stiano
dare > do dia diamo diate diano
andare > vado vada andiamo andiate vadano
fare > faccio faccia facciamo facciate facciano
dire > dico dica diciamo diciate dicano
venire > vengo venga veniamo veniate vengano
tenere > tengo tenga teniamo teniate tengano
rimanere > rimango rimanga rimaniamo rimaniate rimangano
togliere > tolgo tolga togliamo togliate tolgano
scegliere > scelgo scelga scegliamo scegliate scelgano
spegnere > spengo spenga spegniamo spegniate spengano
salire > salgo salga saliamo saliate salgano
uscire > esco esca usciamo usciate escano
tradurre > traduco traduca traduciamo traduciate traducano
proporre > propongo proponga proponiamo proponiate propongano

Щоб легше вивчити неправильні дієслова досить пам’ятати, що конджунтив неправильних дієслів часто утворєються від першої особи однини теперішнього часу змінюючи закінчення «-о» на «-а».

Декілька прикладів з неправильними дієсловами у congiuntivo presente:

Spero che tu stia bene.  – Сподіваюся, у тебе все добре.

Non penso che lei sappia guidare la macchina. – Я не думаю, що вона вміє водити машину.

Non credo che loro vengano per trovarci per la Pasqua. – Я не думаю, що вони приїдуть провідати нас на Великдень.

Non credo che lui mi dica la verità. – Я не вір’ю, що він каже мені правду.