1, 2, 3…сто, тисяча, мільйон! Числівники в італійській мові.

Числівники в італійській мові вважаються прикметниками і називаються кількісними прикметниками: aggettivi numerali. Їх поділяють на кількісні (cardinali) та порядкові (ordinali). А ще: дробові, збірні, розподільні тощо. Наразі ми зупинимося на кількісних числівниках.

Кількісні числівники вказують на точну кількість і відповідають на запитання «скільки?».

Числівники від 0 до 20:

 • 0 – zero;
 • 1 – uno;
 • 2 – due;
 • 3 – tre;
 • 4 – quattro;
 • 5 – cinque;
 • 6 – sei;
 • 7 – sette;
 • 8 – otto;
 • 9 – nove;
 • 10 – dieci;
 • 11 – undici;
 • 12 – dodici;
 • 13 – tredici;
 • 14 – quattordici;
 • 15 – quindici;
 • 16 – sedici;
 • 17 – diciassette;
 • 18 – diciotto;
 • 19 – diciannove;
 • 20 – venti.

Десятки від 30 до 100:

 • 30 – trenta;
 • 40 – quaranta;
 • 50 – cinquanta;
 • 60 – sessanta;
 • 70 – settanta;
 • 80 – ottanta;
 • 90 – novanta;
 • 100 – cento.

А тепер додаємо до десятків одиниці, враховуючи такі нюанси:

– числівники, які складаються з двох та більше елементів пишуться разом;

– десятки втрачають останню голосну перед цифрами “uno” та “otto”;

– числівники, які містять “tre” пишуться з гострим наголосом – ´;

 • 21 – ventuno;
 • 22 – ventidue;
 • 23 – ventitré;
 • 24 – ventiquattro;
 • 25 – venticinque;
 • 26 – ventisei;
 • 27 – ventisette;
 • 28 – ventotto;
 • 29 – ventinove.

Числівник «cento» (сто) завжди вживається у однині, а «mille» (тисяча) у множині має форму «mila».

 • 200 – duecento:
 • 300 – trecento;
 • 400 – quattrocento;
 • 500 – cinquecento;
 • 600 – seicento;
 • 700 – settecento;
 • 800 – ottocento;
 • 900 – novecento;
 • 1000 – mille;
 • 2000 – duemila;
 • 2563 – duemilacinquecentosessantatré;
 • 3000 – tremila;
 • 10000 – diecimila;
 • 21000 – ventunomila;
 • 300000 – trecentomila.

І на завершення: un milione та un miliardo.

Ці два числівники в італійській мові належать не до прикметників, а до іменників. Тому і множину вони утворюють як іменники і з іншим іменником сполучаються за допомогою «di». І на відміну від інших числівників вони пишуться окремо:

 • un milione di dollari – due milioni di dollari;
 • un miliardo di persone – sette miliardi di persone.

Проте, якщо за ними ідуть інші числівники, то прийменник «di» не вживається:

un milione e trecento euro, sette miliardi e duecentomila persone.

***

Що ще потрібно знати про кількісні числівники в італійській мові:

– числівник «uno» поводиться так само, як і неозначений артикль: un banco, un albero, uno psicologo, un’arancia, una mela.

– коли «uno» сполучається з іншими числівниками за допомогою сполучника «e», то він узгоджується з іменником: cento e una pagina (centouno pagine), duecento e un soldato (duecentouno soldati), mille e una arancia (milleuno arance), duemila e un palazzo (duemilauno palazzi) тощо.

– числівники, які закінчуються на «uno» втрачають «o» перед іменниками: un libro, ventun mele, quarantun gradi, novantun visitatori тощо;

– кількісні числівники в італійській мові є незмінними, крім числівника «uno», який у жіночому роді має форму «una» та «mille», який у множині має форму «mila»;

– числівники, які починаються «cento» та «mille» можуть писатися окремо, якщо між ними та наступними числами є сполучник «е»: cento e uno, mille e due.