Множина складних іменників зі словом “capo -”

Продовжуємо тему множини складних іменників. У попередньому дописі “Множина складних іменників в італійській мові” я розповіла про основні правила утворення множини таких іменників. А тепер розглянемо групу складних іменників, які складаються зі слова “capo(=голова, начальник) та іншого іменника. Однією з особливостей цих іменників є те, що capo може вказувати на рід особи, її субординацію і від того по різному утворювати множину.

Отож, правила утворення множини складними іменниками “capo + sostantivo”:

  1. якщо такий іменник вказує на особу, яка є головою, начальником чогось, то змінює свою форму тільки іменник “capo”, а другий іменник залишається незмінним: il capogruppo (керівник групи) – i capigruppo, il capostazione (начальник станції) – i capistazione, il caporeparto (начальник цеху) – i capireparto, il capotreno (начальник поїзду) – i capitreno, il capofamiglia (голова сім’ї) – i capifamiglia тощо;
  2. якщо цей іменник вказує на особу, яка має старше звання між іншими особами, які виконують таку ж роботу, то “capo” залишається незмінним, а другий елемент складного іменника змінює закінчення: il capocuoco (шеф-кухар) – i capocuochi, il capotecnico (головний технік) – i capotecnici, il caporedattore (головний редактор) – i caporedattori ecc.;
  3. якщо складний іменник зі словом “capo – ” у своєму складі не стосується осіб, то змінює свою форму тільки другий елемент цього іменника: il capodanno (новий рік)- i capodanni, il capolavoro (шедевр) – i capolavori, il capoluogo (адміністративний центр) – i capoluoghi, il capoverso (абзац)- i capoversi.
    Виняток: il capolinea (кінцева зупинка) – i capolinea / i capilinea.
  4. якщо складний іменник  вказує на особу жіночого роду, яка є головою, начальником чогось, то слово залишається незмінним у множині: la capofamiglia – le capofamiglia ((жінка) голова сім’ї), la caporeparto (начальниця цеху) – le caporeparto, la capoufficio (начальниця цеху) – le capoufficio, la capotreno (начальниця поїзду) – le capotreno, la capostazione (начальниця станції) – le capostazione ecc.
  5. якщо ж цей іменник вказує на особу жіночого роду, яка має старше звання між іншими особами, які виконують таку ж роботу, то “capo” не змінює своєї форми, а другий іменник вживається у множині:  la capocuoca – le capocuoche, la caporedattricele caporedattrici, la caposquadrale caposquadre, la capotecnicale capotecniche ecc.

Зверніть увагу на слово “caposaldo(основна опора, опорний пункт). Так як цей іменник утворено злиттям іменника “capo” та  прикметника (а не іменника!) “saldo” (=міцний, стійкий, опорний) то у множині змінюють закінчення обидва елементи цього іменника capisaldi. Більше про це правило можете прочитати тут: “Складні іменники в італійській мові, у яких у множині змінюються обидві основи”.