Зарплата в Італії: як читати італійську платіжну відомість? Частина 2

Продовжуємо розшифровувати італійську зарплатну відомість. Першу частину цієї статті можна прочитати тут

ІІ. Список виплат.

 • Retribuzione ordinaria – сума з/п, яка формується з основного окладу, з надбавки до з/п, пов’язаної зі зміною індексу прожиткового мінімуму (indennità di contingenza), 13 зарплати для тимчасових працівників у сільському господарстві (terzo elemento), надбавки за вислугу років, прожиткового мінімуму тощо із зазначенням кількості відпрацьованих днів , розміру денної ставки, передбаченої контрактом.
 • Rata addiz. Comunale/regionale – додатковий податок, який сплачується комуні/регіону за місцем проживання працівника. Ставка податку різниться у кожному регіоні та комуні.
 • Festività (виплата за невикористану відпустку), maternità (декретна відпустка), tredicesima (тринадцята зарплата) тощо.

ІІІ. Податки, внески та інші відрахування.

 • Imponibile contributivo – загальна сума з/п, яка використовується для розрахунку сум внесків (contributi) у фонди обов’язкового страхування.
 • Totale spettante o retribuzione lorda – номінальна з/п (з податками); зарплата брутто, передбачена CCNL. Для визначення цієї суми потрібно відняти/додати від фактичної з/п виплати за відпрацьовані години, відпустки (використані і невикористані), понаднормові години, вільні години тощо.
 • Totale contributi – сума, яку підприємство утримує для сплати до пенсійного фонду.
 • Imponibile fiscale (або imponibile IPREF, або просто imponibile) – Це різниця між іmponibile contributivo та сумою внесків у INPS. На неї нараховується  IPREF  (imposta sui redditi delle persone fisiche).
 • IRPEF lorda – Сума податку на доходи фізичних осіб, з якої будуть здійснюватися відрахування, наприклад, на утримання дітей чи дружини тощо.
 • Detr.lav. dipendente (detrazioni lavoro dipendente) – податкові знижки, які зменшують суму, на яку нараховується IPREF.
 • Detr. Familiari, coniuge, figli (detrazioni familiari, coniuge, figli ecc.) – податкові знижки для працівників, які мають на утриманні дітей, дружину/чоловіка, батьків чи інших родичів тощо, що зменшують суму на яку нараховується IPREF.
 • IRPEF conguaglio – компенсація («вирівнювання») податку на доходи фізичних осіб. До кінця року робтодавець «вирівняти» різницю між реально заплаченими податками та тими, які він фактично повинен був заплатити. Зазвичай такий підрахунок проводиться у грудні. У цьому випадку можуть виникнути 2 ситуації:
 1. якщо роботодавець заплатив більше податків, то він разом із зарплатою за грудень поверне працівникові надлишок заплачених податків;
 2. якщо роботодавець заплатив менше податків ніж повинен був, то із зарплати працівника стягнеться необхідна сума.
 • Totale trattenute – загальна сума податків до сплати, яка вираховується із зарплати.
 • Netto busta – сума з/п, яка виплачується працівникові після сплати всіх податків та обов’язкових платежів, внесків. Зарплата нетто.