Зарплата в Італії: як читати італійську платіжну відомість? Частина 1

Розрахунково-платіжна відомість у Італії називається busta paga ( ще її називають «prospetto paga» , «cedolino (paga)»  або  «statino»). Це документ, який обов’язково  видається роботодавцем працівникові у фізичному чи електронному вигляді.

Виглядає вона набагато складнішою і заплутанішою за українську платіжну відомість. До того ж і скорочення та абревіатури не допомагають краще її зрозуміти. Але я вам у цьому допоможу! Беріть свою останню busta paga і спробуйте її розшифрувати за допомогою цієї короткої інструкції.

(У тексті подано інформацію про найбільш типові абревіатури та типи виплат.)

Візуально відомість ділиться на 3 великих частини: у першій вказуються відомості про роботодавця та працівника, у другій типи виплат для працівника і у третій сума-брутто  зарплати, типи податків, відрахувань та нарахувань до сплати і остаточна сума зарплати до виплати.

Частина І. Загальні відомості про роботодавця та працівника.

 • Codice ditta – Код чи/та назва підприємства.
 • Pos.INAIL – номер підприємства у INAIL.
 • Pos.INPS – номер підприємства у INPS.
 • Mese di retribuzione – місяць (чи інший період) за який здійснюється виплата зарплати.
 • Codice fiscale – індивідуальний податковий код працівника.
 • Nato a – місце та дата народження працівника.
 • Assunzione – дата прийому на роботу працівника.
 • Contratto di lavoro – робоча категорія, розряд, посада згідно договору. Залежить від типу CCNL. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Національний колективний трудовий договір.)
 • Descrizione qualifica – категорія / розряд працівника.

Ferie (giorni) – Відпустки (дні)

 • anni prec. (residuo anni precedenti) – накопичені і невикористані працівником дні відпусток за попередні роки.
 • Maturati – накопичені дні відпусток за поточний (календарний) рік.
 • Goduti – використані дні відпусток.
 • Residui totali – кількість днів невикористаної відпустки.

Permessi riduzione orario (ore) – Кількість вільних годин (год.)

 • anni prec. (residuo anni precedenti) – накопичені і невикористані працівником вільні години за попередні роки. Вільні години можна використати для особистих потреб відпросившись з роботи і не відносяться до відпусток.
 • Maturati – накопичені вільні години за поточний (календарний) рік.
 • Goduti – використані вільні години.
 • Residui totali – кількість невикористаних вільних годин.

***

 • Riferimenti bancari – номер рахунку, на який здійснюється оплата праці.
 • Sett. Retr. – settimane retribuite – кількість тижнів, за які здійснюється оплата праці.
 • GG. Retr. – giorni retribuiti – кількість днів, за які здійснюється оплата.
 • Ore lavorativi – кількість відпрацьованих годин, за які здійснюється оплата.
 • Scatti anzianità (надбавка до з/п за вислугу років) – номер надбавки а вислугу років.

Далі буде.