Pronomi relativi: відносні займенники в італійській мові

Про займенники в італійській мові та їх види я уже розповідала тут на сайті і детально описувала особові займенники та їх функції у реченні. Хто призабув, може перечитати статті:

«Особові займенники в італійській мові. Частина 1» (що таке займенник, види займенників в італійській мові та вживання особових займенників), «Особові займенники в італійській мові. Частина 2» (про прямі особові займенники, які в реченні заміняють прямий додаток), «Особові займенники в італійській мові. Частина 3» (про непрямі особові займенники, які у реченні замінюють непрямий додаток).

Сьогодні поговоримо про інший тип займенників в італійській мові, а саме про відносні займенники – pronomi relativi.

Відносні займенники в італійській мові: види.

До групи відносних займенників відносяться такі займенники:

CHE, CUI, CHI, IL QUALE – який, які, якого, хто, що, котрий, котра тощо.

Відносні займенники в італійській мові: для чого потрібні?

Відносні займенники служать для зв’язку частин складного речення і замінюють спільний елемент цих частин. Наприклад:

1) Mio fratello viene a trovarmi per Pasqua.

Mio fratello studia a Roma.

Mio fratello, che studia a Roma, viene a trovarmi per Pasqua. (che = mio fratello) – Мій брат, який навчається у Римі, приїде відвідати мене на Великдень.

2) Ti ho parlato di mio fratello.

Mio fratello studia a Roma.

Mio fratello, di cui ti ho parlato, studia a Roma. (di cui = di mio fratello) – Мій брат, про якого я тобі розповідала, навчається у Римі.

«Mio fratello» – є спільним елементом двох простих речень, які об’єднуються в одне складне, а спільний елемент замінюється відносними займенником «che» та «сui».

Відносні займенники в італійській мові можуть замінювати у реченнях підмет та прямий і непрямий  додаток.

Відносні займенники у ролі підмета та прямого додатка

Для заміни підмета та прямого додатка використовують займенники CHE (незмінюється) або IL QUALE (il quale > i quali, la quale > le quali). Значення цих двох займенників одинакове, проте  IL QUALE порівняно з  CHE рідше використовується для заміни прямого додатка.

 • Mio fratello, che studia a Roma, viene a trovarmi per Pasqua. (che = mio fratello  > підмет)
 • La ragazza che sta parlando è la figlia del direttore. (che = la ragazza  > підмет) – Дівчина, яка говорить, є дочкою директора.
 • Ho visto Maria, la quale mi ha raccontato tutto. (la quale = Maria > прямий додаток) . Я бачила Марію, яка усе мені розповіла.
 • Un’altra vita mi darai che io non conosco. (“L’emozione non ha voce”, A.Celentano) (che = un’altra vita > прямий додаток) – Ти даш мені інше життя, яке я не знаю.

Відносні займенники у ролі непрямого додатка

Для заміни непрямого додатка використовуються займенники CUI (незмінюється) або IL QUALE (il quale > i quali, la quale > le quali). У цьому випадку відносним займенникам передують прийменники (так само як і непрямим додаткам):

a, di, da, in, con, per, su, tra, fra + cui (invariabile) або il quale/i quali/la quale/ le quali

 • Ma ci sono cantanti a cui non si può credere. (“Sono un uomo libero”, A. Celentano) (a cui = a cantanti > непрямий додаток) – Є співаки, яким не можна вірити.
 • Ascolta! È questa la canzone di cui ti parlavo! (di cui = della canzone > complemento indiretto) – Послухай! Це та пісня, про яку я тобі говорила.
 • Il palazzo in cui / nel quale abitiamo  è nuovo. (in cui = in palazzo > complemento indiretto) – Будинок, у якому ми живемо, новий.
 • La ragione per cui / per la quale ti scrivo è molto seria. (per cui / per la quale = la ragione > complemento indiretto) – Причина, по якій я пишу тобі, дуже серйозна.

Відносний займенник CHI

Відносний займенник «chi» може замінити як підмет, так і непрямий додаток. Займенник має значення «усі ті, хто», «люди, які» тощо. Найчастіше його можна зустріти у прислів’ях та приказках. Наприклад:

 • Chi va piano, va sano e va lontano. (chi = ті, хто > підмет) – Помалу їдь, далі заїдеш.
 • Chi dorme non piglia pesci. (chi = ті, хто > підмет) – Щоб рибу їсти, треба в воду лізти., Без труда нема плода.
 • Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire. (Alda Merini) (chi = ті, хто  > підмет) – Мені подобаються ті, хто ретельно вибирає слова, які не потрібно говорити. (Альда Меріні)
 • Non sopporto chi mangia mentre telefona! (chi = ті, хто  > підмет) – Мене дратують ті, хто їдять коли телефонують.
 • Di solito chi fa una vita sana vive più a lungo. (chi = le persone che > підмет) – Зазвичай той, хто веде здоровий спосіб життя живе довго.

Відносні займенники: особливі випадки

1) Конструкція «IL + CHE» може замінювати цілу фразу.

 • Mio figlio non studia bene, il che mi preoccupa. (il che = той факт, що він не вчиться добре)
 • Mio fratello non verrà a trovarmi per Pasqua, il che mi dispiace. (il che = той факт, що він не приїде провідати мене)

2) Конструкція  «IL/I/LA/LE + CUI» має значення «(при)належності».

 • Umberto Eco, i cui romanzi sono tradotti in moltissime lingue, insegnava a Bologna. – Умберто Еко, чиї романи перекладено на багато мов, викладав у Болонському університеті.
 • Ugo, per la cui ditta ho fatto un lavoro, non mi ha ancora pagato. – Уґо, для фірми якого я виконав деяку роботу, до сих пір не заплатив мені.

NB! Зверніть увагу, що артиклі узгоджуються з предметом, який комусь належить, а займенник «cui» відноситься до того, хто володіє предметом.

Підсумок

 • Відносні займенники об’єднують частини складного речення і замінюють спільний для них елемент.
 • Відносні займенники, які замінюють підмет або прямий додаток: che, chi (незмінні) та il quale (il quale > i quali, la quale > le quali).
 • Відносні займенники, які замінюють непрямий додаток: cui (незмінний), il quale (il quale > i quali, la quale > le quali). Вживаються з прийменниками.
 • Відносний займенник, який може набувати значення «(при)належності»: означений артикль + cui.
 • Конструкція з відносним займенником «che» IL + CHE може замінювати цілу фразу.