Абревіатури в італійській мові

Абревіатура – це складне скорочене слово (іменник),  яке утворюється з початкових літер слів, які входять до складу назви чи поняття. Наприклад: CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (НОКІ – Національний Олімпійський Комітет Італії).

Букви у італійських абревіатурах можуть розділятися крапками – S.r.l. (такий варіант написання зустрічається дедалі рідше) або писатися одна за одною: Srl.

Абревіатури в італійській мові можуть писатися повністю великими буквами або мати тільки першу букву великою: ASL чи Asl. Перший варіант типовий для документів, наукових та технічних текстів, а другий – для усіх інших випадків.

Часто коли нам трапляється італійська абревіатура ми губимося і не знаємо як правильно її вимовити. Давайте спробуємо розібратися.

Якщо абревіатура складається з букв, які дозволяють вимовити її як одне слово, то так і робимо: ENEL – /’enel/, SPA – /spa/,  IVA – /’iva/.

Якщо це неможливо, то усі літери у абревіатурі вимовляються окремо як у алфавіті: IBM > /i-bi-emme/, SRL > /esserrelle/.

Абревіатури можуть вживатися у множині і у цих випадках перед ними ставиться означений артикль, який має узгоджуватися у роді та числі з основним словом назви чи поняття:

 • le FS > le ferrovie dello Stato (Державні залізниці);
 • le ASL > le Aziende sanitarie locali (Територіальні управління охорони здоров’я);
 • i CAF > i centri di assistenza fiscale (Центри податкової підтримки).

Усі інші члени речення, які стосуються основного слова в абревіатурі повинні узгоджуватися з ним у роді та числі:

 • Tempo di scuola e la Asl ricorda l’obbligo di vaccinare i bambini. ( = l’azienda ricorda)
 • La Srl può vendere casa alla moglie del socio? ( = la società può)

 

Іноземні абревіатури:

Абревіатури, які прийшли в італійську з інших мов зазвичай зберігають оригінальне звучання, проте на бракує випадків коли вони вимовляються за правилами італійської фонетики. Наприклад:

 • BBC – /bi-bi-si/;
 • CNN – /si-en-en/;
 • FBI – /ef-bi-ai/;

– – –

 • USB – /u-esse-bi/;
 • URL – /u-erre-elle/;
 • SMS – /essem’esse/;
 • PDF – /pi-di-effe/;
 • HIV – /akka-i-vu/.

Винятком з цього правила є абревіатура AIDS яка може вимовлятися на англійський манер або за правилами італійської фонетики: /’aids/ чи /a-i-di-esse/.

 

Деякі найбільш поширені італійські абревіатури:

 • DOC – /dok/ – Denominazione di Origine Controllata;
 • DOP – /dop/ – Denominazione di Origine Protetta;
 • DOCG – /di-o-ci-gi/ – Denominazione di Origine Controllata e Garantita;
 • IGT – /i-gi-ti/ – Indicazione geografica tipica;
 • IVA – /iva/ – l’imposta sul valore aggiunto;
 • INAIL – /’inail/ – l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
 • INPS – /inps/ – l’Istituto nazionale della previdenza sociale;
 • ISEE – /isee/ – l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente;
 • UE – /ue/ – l’Unione Europea;
 • CGIL – / ci-gi-elle/ – la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
 • CISL – /cisl/ – la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;
 • CAF – /kaf/ – il Centro di assistenza fiscale;
 • CUP – /kup/ – il centro unico di prenotazione;
 • ASL – /azl/ – l’Azienda sanitaria locale;
 • CAP – /kap/ – il Codice di avviamento postale;
 • OCSE – /okse/ – l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.